Σάββατο, 10 Απριλίου 2021

«Μαθαίνω να μαγειρεύω μόνος με EASY COOKING»: Εφαρμογή της ανάλυσης έργου - Task Analysis στην υλοποίηση συνταγών.

 

Πρόγραμμα    «Mαγειρεύω μόνος με Easy Cooking» 

 Task analysis και θρεπτική αξιολόγηση γευμάτων   

 ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου   

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

«Μαθαίνω να μαγειρεύω μόνος με EASY COOKING»: Εφαρμογή της ανάλυσης έργου - Task Analysis στην υλοποίηση συνταγών.

Συμμετέχουν τα τμήματα Ε1,Ε2,Ε3,Γ, Β1,Δ μαγειρικής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Πολιτίδου Έφη (διαιτολόγος-ψυχολόγος), Σερέτης Κώστας (Κοινωνιολόγος), Σουρή Ελευθερία (εργοθεραπεύτρια).

Υποστήριξη από την τεχνολόγο τροφίμων Παληαμπέλου Σαββούλα

Το  EASY COOKING αποτελεί μια πρακτική «απλοποίησης» συνταγών, που αναδείχτηκε μέσα από πρόγραμμα ERASMUS.

Αρχικά αποφασίζουμε το γεύμα που θα μαγειρέψουμε,  οργανώνουμε τα ψώνια για τα υλικά που θα χρειαστούμε και στοιχειοθετείται η ανάλυση έργου, δηλαδή η διαδικασία βήμα-βήμα. Τα παιδιά συνοδευόμενα από την εργοθεραπεύτρια πηγαίνουν στο κοντινό super market να ψωνίσουν τα υλικά. Κάθε μήνα  παρασκευάζονται τουλάχιστον 2 γεύματα και φωτογραφίζεται η διαδικασία.

Στη συνέχεια με την συμβολή της εκπαιδευτικού-διαιτολόγου γίνεται ανάλυση και θρεπτική αξιολόγηση του γεύματος και συζητούνται θέματα υγιεινής διατροφής, επιλογής και επεξεργασίας τροφίμων.

Μετά την παρασκευή των γευμάτων καλούνται επιλεγμένες ομάδες παιδιών να γευματίσουν μαζί. Ο εκπαιδευτικός κοινωνικής αγωγής μετά από την εκπαίδευση στο στρώσιμο και στήσιμο του τραπεζιού οργανώνει με τα παιδιά το γεύμα δίνοντας κάθε φορά διαφορετικό χαρακτήρα στο κοινωνικό γεγονός α) προσομοίωση ταβέρνας β) προσομοίωση δεξίωσης γ) προσομοίωση οικογενειακού γεύματος.

Τα παιδιά στη συνέχεια εκπαιδεύονται στο να αναρτούν, στο ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό Blog του προγράμματος την ανάλυση έργου του γεύματος, φωτογραφίες και ενδιαφέροντα άρθρα. Περιηγηθείτε στο πρόγραμμα μας μέσα από το blog μας   easycookingtaskanalysis.blogspot.com

Στόχοι Προγράμματος:

 

  • Δημιουργία εγχειριδίου με οπτικοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό για την αυτονόμηση των παιδιών στην παρασκευή των γευμάτων τους.
  •  Εκπαίδευση στην εκτέλεση μεσογειακών συνταγών με απώτερο στόχο την αυτονόμηση- αυτοεξυπηρέτηση
  • Διατροφική ανάλυση και θρεπτική αξιολόγηση των γευμάτων μελέτη του ρόλου της Διατροφής στον αυτισμό
  • Διατροφική αγωγή – κανόνες υγιεινής διατροφής
  • Κοινωνικές δεξιότητες
  • Εκπαίδευση στην πληροφορική μέσω της ενασχόλησης με το blog

 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή. 

 

 

Tι είναι η "Ανάλυση έργου" - Task Analysis

 

"ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΛΥΣΙΔΩΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ-

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ"

 

Η διδασκαλία αλυσιδωτών αντιδράσεων είναι μια μαθησιακή τεχνική που χρησιμοποιείται για την εκμάθηση νέων και σύνθετων διαδικασιών, η ακολουθία των οποίων καθορίζεται με την ανάλυση έργου (task analysis). Η ανάλυση έργου ορίζεται ως η διαδικασία μέσω της οποίας εντοπίζεται και περιγράφεται η αλληλουχία των βημάτων που απαρτίζουν την αλυσίδα των αντιδράσεων, που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διδασκαλίας. Προϋποθέτει λεπτομερή διαχωρισμό σε επιμέρους στοιχεία της τελικής επιθυμητής συμπεριφοράς και καταγραφή τους στη σειρά που πρέπει να εκτελούνται. Κάθε αντίδραση αποτελεί ενίσχυση για την αντίδραση που προηγήθηκε και ταυτόχρονα διακριτικό ερέθισμα στην αντίδραση που ακολουθεί. Ενδείκνυται κυρίως για την εκμάθηση βημάτων που σχετίζονται με την αυτοεξυπηρέτηση και την αυτόνομη διαβίωση ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες. Οι δεξιότητες αυτές είναι καθοριστικής σημασίας για τα άτομα και τις οικογένειές τους, διότι συμβάλλουν στην ανεξαρτητοποίηση τους και στην καλλιέργεια υψηλότερης αυτοεκτίμησης (Γενά, 2002, σ. 134).

Μια ανάλυση εργασιών αναπτύσσεται χρησιμοποιώντας μία από τις τρεις μεθόδους. Πρώτον, μπορούν να παρατηρηθούν και να τεκμηριωθούν τα κατάλληλα άτομα που έχουν επιδείξει εμπειρογνωμοσύνη. Μια δεύτερη μέθοδος είναι η διαβούλευση με τους εμπειρογνώμονες για την εκτέλεση του απαιτούμενου έργου. Τέλος, εκείνοι που διδάσκουν την ικανότητα μπορούν να εκτελέσουν το έργο τους και να τεκμηριώσουν τα βήματα. Καθώς αναπτύσσονται αναλύσεις έργων, είναι σημαντικό να θυμόμαστε το επίπεδο δεξιοτήτων του ατόμου, την ηλικία, τις ικανότητες επικοινωνίας και επεξεργασίας και τις προηγούμενες εμπειρίες στην εκτέλεση του έργου. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού έχουν την τάση προς την κυριολεκτική ερμηνεία της γλώσσας (Pratt & Steward, n.d., p. 1).

 Ήδη από το 2000 οι Bryan και Gast σε έρευνά τους αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα μιας διδακτικής παρέμβασης με 2 συνιστώσες 1) τη διαβαθμισμένη καθοδήγηση και τα εικονοποιημένα προγράμματα δραστηριοτήτων (picture activity schedule) στη διδασκαλία νέων μαθητών με αυτισμό για την βελτίωση της συμπεριφοράς κατά την εργασία και του χρονοδιαγράμματος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας (α) η απόδοση των μαθητών βελτιώθηκε σε επίπεδα κριτηρίων μετά την εισαγωγή της βαθμιαίας διαδικασίας καθοδήγησης, (β) οι επιδόσεις τους διατηρούνταν όταν το βιβλίο εικονοποιημένων δραστηριότητων ήταν διαθέσιμο (Μόνος με βιβλίο) και μειωνόταν όταν το βιβλίο δεν ήταν διαθέσιμο (χωρίς βιβλίο), και (γ) η απόδοση των μαθητών γενικεύτηκε σε νέες δραστηριότητες (Bryan & Gast, 2000, p. 553).

Επιπλέον σε  μια μεταανάλυση 23 ερευνών, που εξέτασε την αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων με βίντεο-μοντελοποίηση (Video Modeling) και βίντεο αυτο-μοντελοποίηση Video Self - Modeling (VSM) σε παιδιά και εφήβους με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού (ASD), τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο στρατηγικές παρέμβασης είναι αποτελεσματικές για την διαχείριση των κοινωνικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων, των λειτουργικών δεξιοτήτων και της συμπεριφοράς σε παιδιά και εφήβους με ASD. Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι αυτές οι τεχνικές προωθούν την απόκτηση δεξιοτήτων και ότι οι δεξιότητες που αποκτώνται, διατηρούνται με την πάροδο του χρόνου και γενικεύονται σε άτομα και συνθήκες (Bellini & Akullian, 2007, p. 264).

Το ίδιο εποικοδομητική ήταν και η παρέμβαση με «διόρθωση σφαλμάτων βάσει βίντεο» (video-based error correction procedure) κατά τη διδασκαλία μιας δεξιότητας αυτόνομης διαβίωσης σε άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές, όπως έδειξαν οι Goodson et al, 2006 (Goodson, Sigafoos, O’Reilly , Cannella, & Lancioni, 2007, p. 458)

Τέλος οι Parker et al στη μελέτη τους,  σχετικά με επιδράσεις της ανάλυσης έργου και Αυτο-παρακολούθησης για παιδιά με Αυτισμό  σε διάφορες κοινωνικές συνθήκες,  έδειξαν ότι το πακέτο παρέμβασης αύξησε την ανεξάρτητη ολοκλήρωση των καθηκόντων, τη λεκτική αλληλεπίδραση και τη δέσμευση δραστηριότητας για τους μαθητές με αυτισμό κατά τη διάρκεια κοινωνικών δραστηριοτήτων, παιχνιδιών και μαγειρικής. Οι βελτιώσεις στην ολοκλήρωση των εργασιών συνεχίστηκαν και μετά την εξασθένηση των γραπτών αναλύσεων έργων (Parker & Kamps, 2011, p. 131).

 

 

 


 

 

«Μαθαίνω να μαγειρεύω μόνος με EASY COOKING»: Εφαρμογή της ανάλυσης έργου - Task Analysis στην υλοποίηση συνταγών.

  Πρόγραμμα     « M αγειρεύω μόνος με Easy Cooking »    Task analysis και θρεπτική αξιολόγηση γευμάτων       ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου ...